Με την πάροδο των ετών, στον τομέα της υγείας δημιουργήθηκε η αναγκαιότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής προκειμένου να παρέχονται ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας. Για το σκοπό αυτό, όλο και περισσότερα νοσοκομεία διεθνώς  διαθέτουν πληροφοριακά συστήματα για την διαχείριση των ιατρικών, οικονομικών και άλλων αναγκών τους. Με τη χρήση των συστημάτων αυτών αυτοματοποιείται μεγάλος αριθμός διαδικασιών. Στα Interactive Learning σας δίνουμε τη δυνατότητα να εξοικοιωθείτε και να ποιστοποιηθείτε στην χρήση των παραπάνω συστημάτων.