Ρομποτική

Ενδιαφέρει παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου διότι προσφέρει πολύτιμα εφόδια, όπως

  • Ικανότητα για επίλυση προβλημάτων

  • Ομαδική δουλειά

  • Διαχείριση πόρων

  • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Αλλά και ανεκτίμητες γνώσεις σε πολλά διαφορετικά αντικείμενα, όπως

  • Μαθηματικά (αναλογίες, μετρήσεις, εμβαδά, γωνίες κλπ)

  • Φυσική (τριβή, ενέργεια, κίνηση)

  • Μηχανική (κατασκευές, συναρμολόγηση, ευστάθεια)

  • Προγραμματισμός (εισαγωγή στους αλγόριθμους, βασικές έννοιες προγραμματισμού)