Τα δίκτυα υπολογιστών είναι ένα από τα σημαντικότερα και αναπόσπαστα κομμάτια της πληροφορικής. Καθημερινά χρησιμοποιούμε τα δίκτυα χωρίς πολλές φορές να το γνωρίζουμε. Ακόμα και το internet που έχει μπει στην καθημερινότητα μας πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Είναι ουσιαστικά το θεμέλιο για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν δύο υπολογιστές μεταξύ τους και κατ επέκταση να επικοινωνήσουν και οι χρήστες των υπολογιστών αυτών.

Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να μάθετε όλα όσα κρύβονται πίσω από τις λέξεις δίκτυα υπολογιστών, από το πως επιτυγχάνεται μια απλή επικοινωνία δύο υπολογιστών, μέχρι το πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο δίκτυο με πλήθος υπολογιστών και άλλων συσκεύων.