Συντήρηση και επισκευή Η/Υ

Δομή, επισκευή, συναρμολόγηση Η/Υ – αντιμετώπιση συνηθισμένων προβλημάτων

Ίσως το πιο χρηστικό σεμινάριο.
Η επισκευή Η/Υ είναι ένα πρόγραμμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
Ξεπερνώντας τον φόβο του «παράξενου κουτιού» θα εκπλαγείτε και εσείς οι ίδιοι από αυτά που μπορείτε να καταφέρετε.
Ο μαθητής μαθαίνει τον υπολογιστή « από μέσα».

Μαθαίνει να ερευνά, να σκέφτεται, να αναλύει, να σχεδιάζει και να επιλύει προβλήματα.
Αναπτύσσει νοητικές και τεχνικές δεξιότητες.
Συμφιλιώνεται με τον Η/Υ και κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας του.

Η δράση μας διαθέτει πολλούς παλιούς Η/Υ για επισκευή καθώς και όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εκπαιδευτές για την πρακτική κατάρτιση του εκάστοτε μαθητή.
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται συνθέτοντας ο κάθε μαθητής τον δικό του υπολογιστή.