Βασικό επίπεδο χρήσης Η/Υ

 

Χειρισμός Η/Υ

Βασικό Επίπεδο

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε όσους δεν έχουν και θέλουν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ, είτε σε όσους έχουν τις γνώσεις αλλά επιζητούν να τις βελτιώσουν.
Οι σπουδαστές μας (ανεξάρτητης ηλικίας) μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους αποκτώντας πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.

Οι ενότητες που διδάσκονται είναι:

  • Χρήση και Διαχείριση Αρχείων

  • Επεξεργασία Κειμένου

  • Υπολογιστικά Φύλλα

  • Διαδίκτυο και Επικοινωνία

  • Παρουσιάσεις

  • Βάσεις Δεδομένων