Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο προκειμένου να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ και να ενταχθούν στο Νέο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

  • Παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων μικροδιδασκαλιών -σχολιασμός- κριτική
  • Σχεδιασμός και Παρουσίαση μικροδιδασκαλιών από τους συμμετέχοντες.
  • Περιγραφή και εφαρμογή ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας.
  • Απαντήσεις στις ερωτήσεις πιστοποίησης.
  • Σημειώσεις και Βιβλιογραφία για την αρτιότερη πιστοποίηση σας.

Ποιοι διδάσκουν

Καταξιωμένοι και Πιστοποιημένοι στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εκπαιδευτών με μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.