Σχολή Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μια εκπαιδευτική και ταυτόχρονα ψυχαγωγική δραστηριότητα η οποία συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι μετατρέποντας έτσι την εκπαίδευση σε μια συγκλονιστική περιπέτεια και ανακάλυψη ταυτόχρονα.

Ενδιαφέρει παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου διότι προσφέρει πολύτιμα εφόδια, όπως

 • Ικανότητα για επίλυση προβλημάτων
 • Ομαδική δουλειά
 • Διαχείριση πόρων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Αλλά και ανεκτίμητες γνώσεις σε πολλά διαφορετικά αντικείμενα, όπως

 • Μαθηματικά (αναλογίες, μετρήσεις, εμβαδά, γωνίες κλπ)
 • Φυσική (τριβή, ενέργεια, κίνηση)
 • Μηχανική (κατασκευές, συναρμολόγηση, ευστάθεια)
 • Προγραμματισμός (εισαγωγή στους αλγόριθμους, βασικές έννοιες προγραμματισμού)

Υπάρχουν διάφορα επίπεδα δυσκολίας, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και την εμπειρία του στην ρομποτική.

Το πρόγραμμα μαθημάτων χωρίζεται στα επίπεδα

 • Βασικό
 • Προχωρημένο
 • Εξειδικευμένο

Συμμετοχή σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Ρομποτικής

Απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης