Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενους είναι υποχρεωμένος να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του στο χώρο της δουλειάς. Τα Interactive Learning θα υλοποιούν στα Γρεβενά προγράμματα για την απόκτηση του πιστοποιητικού «Τεχνικού Ασφαλείας» σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Στις επιχειρήσεις με χαμηλή επικινδυνότητα (Γ’ κατηγορίας) όπως παροχής υπηρεσιών, εμπορικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, φροντιστήρια, μεταφορών, εστιατόρια, ασφαλιστικές και οικονομικές υπηρεσίες κτλπ). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους. Στις παραπάνω περιπτώσεις μπορεί και ο ίδιος ο εργοδότης να αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας.

Διάρκεια

Το σεμινάριο «Τεχνικός Ασφαλείας» είναι διάρκειας 10 ωρών και χωρίζεται σε δύο πεντάωρα. Τα μαθήματα γίνονται Σαββατοκύριακο ή Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα.

Το πιστοποιητικό

Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες αποκτούν Πιστοποιητικό Τεχνικού Ασφαλείας το οποίο μπορούν να καταθέσουν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.