Άδεια Security

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας –  Security

Ο κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας με βάσει την Κοινή Υπουργική Απόφαση  4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του Ν.3707/2008 πρέπει να κατέχει άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος  δεν κατέχει σχετικό δίπλωμα ή τίτλο σπουδών, βάσει της υπ΄ αριθ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α., η άδεια εργασίας χορηγείται  κατόπιν παρακολούθησης εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης και επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που οργανώνονται από το ΚΕ.ΜΕ.Α*.

Τα Interactive Learning σε συνεργασία με την ACTA παρέχουν εξειδικευμένα σεμινάρια, 105 διδακτικών ωρών, προσωπικού ασφαλείας (Σεμινάρια Security).
Τα σεμινάρια αυτά είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ και με την λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος ο κάθε συμμετέχοντας θα λάβει την αντίστοιχη Βεβαίωση Παρακολούθησης, απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας».
Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας, μέσω e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση).

Περισσότερες πληροφορίες στα Interactive Learning Θωμά Λαδά 2 (1ος Όροφος πάνω από τo ΚΤΕΛ)
Τηλέφωνο : 2462087300
www.interactivestudies.gr