Πιστοποίηση σε Βασικό & Προχωρημένο Επίπεδο Η/Υ

Χειρισμός Η/Υ

Βασικό Επίπεδο

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε όσους δεν έχουν και θέλουν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ, είτε σε όσους έχουν τις γνώσεις αλλά επιζητούν να τις βελτιώσουν.

Προχωρημένο Επίπεδο

Κάντε ένα σημαντικό βήμα μπροστά και αποκτήστε προχωρημένες – σε επίπεδο EXPERT- γνώσεις και δεξιότητες στον χειρισμό των Η/Υ.

Οι σπουδαστές μας (ανεξάρτητης ηλικίας) μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους αποκτώντας πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.

Οι ενότητες που διδάσκονται είναι:

  • Χρήση και Διαχείριση Αρχείων
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Διαδίκτυο και Επικοινωνία
  • Παρουσιάσεις
  • Βάσεις Δεδομένων