ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

** Το Βασικό Πρόγραμμα οδηγεί σταδιακά στην απόκτηση Πιστοποιητικού Η/Υ αναγνωρισμένο από το Κράτος.

Στο βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται και ενότητες που αφορούν τη συντήρηση και την προστασία του Η/Υ, του προγραμματισμού, την ασφάλεια στο Διαδίκτυο , τη ρομποτική κλπ.

 

20

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

** Το πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι χωρισμένο σε 2 επίπεδα: Βασικό και Προχωρημένο.

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16