Τι προσφέρουμε

Κατάρτιση Ωφελουμένων Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στα πλαίσια προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα,...
Κατάρτιση Ωφελουμένων Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα Δείτε εδώ

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για ότι χρειάζεστε τηλεφωνικά. Διαφορετικά μπορείτε να έρθετε από τα γραφεία μας όπου είμαστε στη διάθεση σας καθημερινά...